Home

Esastrans Logistics

Choose Us

Esastrans, the product of long standing experience and accumulation in the international transportation sector, quickly established itself to provide service all over the world by virtue of its valued customers and agencies. It continues to serve with its well-trained and experienced staff and technological infrastructure by improving its service quality and enhancing its expertise in maritime container transportation, airline transportation and project transportation over time.

Most Exact Guidance

We provide our customers the most accurate guidance with our professional attitude.

Non-Stop Assistance

We track shipments 24/7 with our tailor-made approach.

Best price Guarantee

We provide the quickest and most efficient transportation options with most competitive deals.

Konteyner, “1972 Konteynerle ilgili Gümrük Sözleşmesi” ile yüklük olarak kabul edilmektedir.

İç hacmi en az 1 metreküp olan ve taşıma işlerinde kullanılan büyük sandık, müteharrik sarnıç veya benzerleri ile içerisine eşya koymak için kompartıman oluşturacak şekilde, tamamen veya kısmen kapatılmış, sürekli kullanım özelliğine sahip ve buna uygun olarak defalarca kullanılacak kadar sağlam bir taşıma aracıdır.

Taşıma türü veya vasıta değişmesini gerektiren hallerde içindeki eşyanın boşaltılıp yüklenmesine yol açmayacak şekilde özel olarak imal edilmiş, özellikle bir taşımacılık türünden diğerine transfer hallerinde pratik kullanım özelliğine sahip biçimde yapılmıştır. Kolayca doldurulup boşaltılabilecek şekilde imal edilmiştir.

Römork, “Karayolları Trafik Kanunu” ile yük taşınmasına olanak veren motorsuz araçlara verilen genel isimdir.

Yarı römork ise, bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerinde oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römork türüdür. Römorklar Dorse olarak adlandırılsalar da, asıl adı DORSEY olan aslen bir Amerikan üreticisinin marka ismidir. Dorse tabir edilen ürünün asıl adı da, yarı römorktur. Azami yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçmeyen römork veya yarı römorklara ise hafif römork adı verilir.

Taşıma türü veya vasıta değişmesini gerektiren hallerde içindeki eşyanın boşaltılıp yüklenmesine yol açmayacak şekilde özel olarak imal edilmiş, özellikle bir taşımacılık türünden diğerine transfer hallerinde pratik kullanım özelliğine sahip biçimde yapılmıştır. Kolayca doldurulup boşaltılabilecek şekilde imal edilmiştir.

Looking For a Job?

Do you want to work with us?

Ready To Start?

We will forward our offer as quickly as possible.

Contact Us

+90 212 272 1313

Where we are?

Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu Sok. No:5/3 Beşiktaş İSTANBUL

Copyright © 2019. All Rights Reserved. Esastrans Logistics

Esastrans.com.tr